Manuskripvoorleggings

ALGEMEEN

LAPA Uitgewers aanvaar manuskripvoorleggings vir Fiksie-; Niefiksie- en Kinder- en jeugboeke.

KINDER- EN JEUGBOEKE

 1. Stuur jou manuskrip vir ons in die volgende formaat:
  • Getik op wit A4-papier
  • Dubbelspasiëring
  • In ’n maklik leesbare lettertipe (12 pt Times New Roman)
  • Slegs aan een kant gedruk
  • Breë kantruimtes (margins) om aantekeninge te maak (2 cm is voldoende)
  • Manuskripte moet nie gebind wees nie.
  • Onthou om bladsye te nommer
 2. Sluit asseblief ’n dekbrief by jou manuskrip in met die volgende inligting:
  • Kontakbesonderhede
  • Titel van jou manuskrip
  • Die teikenmark (ouderdomsgroep) wat jy in gedagte het
  • ’n Kort opsomming van jou storie
  • ’n Kort publikasie-agtergrond, indien jy reeds gepubliseer het
  • Woordtelling
 3. Stuur jou manuskrip aan:
  Posbus 123, Pretoria, 0001 of koerier dit na Growthpoint Business Park, Tonettistraat 162, Halfweghuis x7, Midrand, 1685.
 4. Elektroniese voorleggings word aanvaar. E-pos jou manuskrip aan kinderboeke@lapa.co.za
 5. Met ontvangs van jou manuskrip sal LAPA per gewone pos of e-pos ontvangs daarvan erken.
 6. Omdat LAPA baie manuskripte ontvang, kan dit tot ses maande neem om ’n keuring af te handel en oor publikasie te besluit.
 7. Uitgewers is onder geen verpligting om kommentaar op ’n manuskrip te lewer of redes vir die afkeuring daarvan te verstrek nie.
 8. Skrywers moet asseblief nie ’n manuskrip aan ’n ander uitgewery voorlê terwyl dit by LAPA onder oorweging is nie.
 9. Neem kennis dat LAPA nie manuskripte terugpos aan skrywers nie. Indien jy die manuskrip wil terughê, moet jy asseblief ’n selfgeadresseerde, gefrankeerde koevert saam met die manuskrip stuur.
 10. LAPA aanvaar geen aanspreeklikheid vir materiaal wat verlore gaan nie. Dit is dus raadsaam om nooit oorspronklike illustrasies of ander oorspronklike grafiese materiaal by ’n voorlegging in te sluit nie.
 11. Skrywers hoef nie illustrasies te voorsien nie. Die uitgewery sal self ’n illustreerder aanwys en vergoed indien ’n manuskrip vir publikasie aanvaar word.
 12. Wat kortverhale en gedigte betref, kan ons slegs volledige bundels vir publikasie oorweeg. Ons beskik nie tans oor ’n publikasieplatform vir alleenstaande verhale en gedigte nie.
 13. Illustreerders is welkom om ’n portefeulje met voorbeelde van hul werk elektronies aan te stuur. Belowende portefeuljes sal op lêer gehou en geraadpleeg word wanneer illustreerprojekte opduik, maar ons kan ongelukkig nie terugvoering oor illustrasievoorleggings verskaf nie. Moet asseblief nie oorspronklike kunswerke stuur nie – LAPA aanvaar geen aanspreeklikheid vir materiaal wat verlore raak nie.
 14. Riglyne by ouderdomsgroepe: Daar is geen voorgeskrewe lengte/woordtelling vir verskillende ouderdomsgroepe nie en ons maak ook geen aanbevelings in hierdie verband nie.

Die indeling van ouderdomsgroepe is nie in beton gegiet nie, maar in die algemeen word daar tussen die volgende onderskei:

 • Bababoeke (0-3 jaar): Duursame kartonboekies, of interaktiewe boeke met byvoorbeeld skwiekers, legkaarte, vat-en-voel-insetsels, of opblaas-badboekies. Omdat dit baie duur is om te produseer, word oorsese boeke vertaal en in koproduksie met groot oorsese uitgewerye uitgegee. Voorleggings in hierdie kategorie word dus ongelukkig nie ingewag nie.
 • Prenteboeke (3-5 jaar): Die teks is min en eenvoudig, met volkleur-illustrasies wat help om die storie te vertel. Hou in gedagte dat ’n standaardformaat-prenteboek gewoonlik 32 bladsye beslaan. ’n Prenteboekteks moet dus genoeg om die lyf hê om sinvol in hierdie formaat te kan uitgee. Voorbeelde: Babalela (Martie Preller en Andries en Erica Maritz), Moenie die knoppie druk nie (Jaco Jacobs en Chris Venter).
 • Eerste leesboeke (5-7 jaar): Die teks is min en die taalgebruik eenvoudig, met volkleur-illustrasies wat help om die storie te vertel. Hierdie boeke is gemik op lesers wat pas self leer lees. Voorbeelde: Die Tippie-reeks (Jose en Reinette Palmer), Z is vir Zackie-reeks (Jaco Jacobs).
 • Beginnerleesboeke (7-9 jaar): Kort, eenvoudige stories wat gewoonlik met volop illustrasies aangevul word. Die fokus is dikwels op prettige, opwindende en humoristiese storielyne. Voorbeelde: Die Oe la la, Lulu (Fanie Viljoen), My ouma is ’n rock-ster (Jaco Jacobs), Professor Fungus-reeks (Jaco Jacobs).
 • Boeke vir intermediêre lesers (9-12 jaar): Humor, grilstories en avontuurverhale is onder meer gewild by hierdie ouderdomsgroep. Boeke het meestal swart-en-wit-illustrasies of soms geen illustrasies nie. Voorbeelde: Die Stalmaats-reeks (Lize Roux), die Sanri Steyn-reeks (Theresa van Baalen).
 • Jeugboeke vir jonger tieners: (12-15 jaar): Boeke vir hierdie ouderdomsgroep handel oor kwessies wat eie is aan die teikenmark se leefwêreld of tot tieners van hierdie ouderdom spreek. Voorbeelde: Die Thomas@-reeks (Carina Diedericks-Hugo), ’n Goeie dag vir boomklim (Jaco Jacobs), Middernagklub (Christien Neser).
 • Jeugboeke vir ouer tieners (15-18 jaar): Lesers van hierdie ouderdom lees dikwels reeds boeke vir volwassenes, maar boeke vir hierdie ouderdomsgroep handel gewoonlik oor karakters van ’n ooreenstemmende ouderdom as die teikengroep. Voorbeelde: Al wat ek weet (Marita van der Vyver), Uit (Fanie Viljoen), Asem (Jan Vermeulen).

FIKSIE, ROMANZA en INSPIRASIE / CHRISTELIK

Stuur slegs die eerste drie hoofstukke van jou manuskrip en sluit die volgende in:

 • ’n Dekbrief met jou kontakbesonderhede (naam, van, e-posadres, sel/telnommer en die titel van jou manuskrip)
 • ’n Sinopsis (Opsomming) van 100-300 woorde oor die manuskrip wat jy voorlê
 • ’n Kort biografie van die skrywer

STUUR JOU MANUSKRIP VIR ONS IN DIE VOLGENDE FORMAAT:

 • Getik
 • Dubbelspasiëring
 • In ’n maklik leesbare lettertipe (12 pt Times New Roman)
 • Slegs aan een kant gedruk • Breë kantruimtes (margins) om aantekeninge te maak (2 cm is voldoende)
 • Manuskripte moet nie gebind wees nie.
 • Onthou om bladsye te nommer

Stuur jou Fiksie of Romanza manuskrip aan fiksie@lapa.co.za

Stuur jou Inspirasie of Christelike manuskrip aan luca.inspirasie@lapa.co.za

Indien jy nie jou manuskrip kan epos nie kan jy dit pos aan: Posbus 123, Pretoria, 0001 of koerier dit na Growthpoint Business Park, Tonettistraat 162, Halfweghuis x7, Midrand, 1685.

Ons versoek skrywers vriendelik om nie ’n manuskrip aan ’n ander uitgewery voor te lê terwyl dit by LAPA onder oorweging is nie.

LAPA ontvang baie manuskripte en keuring kan tot ses maande duur. Jy sal ’n e-pos ontvang waarin ons ontvangs van jou manuskrip erken.

Uitgewers is onder geen verpligting om kommentaar op ’n manuskrip te lewer of redes vir die afkeuring daarvan te verstrek nie.

Om meer uit te vind oor die boeke wat by Fiksie en Romanza uitgegee word, besoek gerus www.lapa.co.za

NIEFIKSIE

 1. Stuur jou manuskrip vir ons in die volgende formaat:
  • Getik op wit A4-papier
  • Dubbelspasiëring
  • In ’n maklik leesbare lettertipe (12 pt Times New Roman)
  • Slegs aan een kant gedruk
  • Breë kantruimtes (margins) om aantekeninge te maak (2 cm is voldoende)
  • Manuskripte moet nie gebind wees nie.
  • Onthou om bladsye te nommer
  • Geen handgeskrewe manuskripte sal aanvaar word nie
 2. Manuskripte moet verkieslik so volledig as moontlik voorgelê word, of ten minste drie volledige hoofstukke.
 3. Sluit asseblief ’n dekbrief by jou manuskrip in met die volgende inligting:
  • Kontakbesonderhede en ’n kort biografie
  • Voorgestelde titel van jou manuskrip
  • ’n Sinopsis (opsomming) wat insluit die konsep / storie, die gehoor vir wie die boek geskryf is en hoe die boek van boeke in dieselfde subgenre (wat reeds in die mark is) ooreenkom of verskil.
 4. Omdat LAPA baie manuskripte ontvang, kan dit tot ses maande neem om ’n keuring af te handel en oor publikasie te besluit.
 5. Uitgewers is onder geen verpligting om kommentaar op ’n manuskrip te lewer of redes vir die afkeuring daarvan te verstrek nie.
 6. Skrywers moet asseblief nie ’n manuskrip aan ’n ander uitgewery voorlê terwyl dit by LAPA onder oorweging is nie.
 7. Neem kennis dat LAPA nie manuskripte terugpos aan skrywers nie.
 8. Skrywers hoef nie finale foto’s of illustrasies te voorsien nie. Die uitgewery sal self ’n fotograaf of illustreerder aanwys en vergoed indien ’n manuskrip vir publikasie aanvaar word. Indien illustrasies of foto's deel van die manuskrip vorm, moet afdrukke of grafiese voorbeelde daarvan saam met die manuskrip voorsien word.
 9. LAPA aanvaar geen aanspreeklikheid vir materiaal of artikels wat verlore gaan nie. Dit is dus raadsaam om nooit oorspronklike grafiese materiaal of artikels by ’n voorlegging in te sluit nie.

ALGEMENE NIEFIKSIE

 1. Manuskripte moet ’n woordtelling van 70 000 – 80 000 woorde hê.
 2. ’n Beskrywing van die subgenre (biografie, esoteries, populêre sielkunde, ware misdaad, wetenskaplik, ens.) moet ingesluit word, sowel as ’n opsomming van soortgelyke boeke wat beskikbaar is. Verduidelik ook hoe jou boek met hierdie boeke ooreenkom of verskil.
 3. Stuur jou manuskrip aan niefiksie@lapa.co.za
 4. Indien jy nie jou manuskrip kan epos nie kan jy dit pos aan: Posbus 123, Pretoria, 0001 of koerier dit na Growthpoint Business Park, Tonettistraat 162, Halfweghuis x7, Midrand, 1685.
 5. LAPA sal ontvangs van jou manuskrip erken.
 6. Omdat LAPA baie manuskripte ontvang, kan dit tot ses maande neem om ’n keuring af te handel en oor publikasie te besluit.
 7. Uitgewers is onder geen verpligting om kommentaar op ’n manuskrip te lewer of redes vir die afkeuring daarvan te verstrek nie.
 8. Skrywers moet asseblief nie ’n manuskrip aan ’n ander uitgewery voorlê terwyl dit by LAPA onder oorweging is nie.
 9. Neem kennis dat LAPA nie manuskripte terugpos aan skrywers nie.
 10. Skrywers hoef nie finale foto’s of illustrasies te voorsien nie. Die uitgewery sal self ’n fotograaf of illustreerder aanwys en vergoed indien ’n manuskrip vir publikasie aanvaar word. Indien illustrasies of foto's deel van die manuskrip vorm, moet afdrukke of grafiese voorbeelde daarvan saam met die manuskrip voorsien word.
 11. LAPA aanvaar geen aanspreeklikheid vir materiaal of artikels wat verlore gaan nie. Dit is dus raadsaam om nooit oorspronklike grafiese materiaal of artikels by ’n voorlegging in te sluit nie.

KOOKBOEKE

 1. 'n Voorwoord waarin die konsep verduidelik word, hoe daar op die versameling resepte besluit is asook die gehoor vir wie hierdie boek geskryf is.
 2. Die manuskrip moet ’n volledige reseptelys (ten minste 80 resepte) insluit, opgedeel in kategorieë soos deur die skrywer gesien.
 3. Ten minste die helfte van die reseptelys moet volledige resepte insluit.
 4. Elke resep se bestanddele moet afsonderlik van die metode gelys word.
 5. Beide metrieke (g/ml) en koppie- en lepelmates moet waar van toepassing gegee word.
 6. Stuur jou manuskrip aan leefstyl@lapa.co.za
 7. Indien jy nie jou manuskrip kan epos nie kan jy dit pos aan: Posbus 123, Pretoria, 0001 of koerier dit na Growthpoint Business Park, Tonettistraat 162, Halfweghuis x7, Midrand, 1685.
 8. LAPA sal ontvangs van jou manuskrip erken.
 9. Omdat LAPA baie manuskripte ontvang, kan dit tot ses maande neem om ’n keuring af te handel en oor publikasie te besluit.
 10. Uitgewers is onder geen verpligting om kommentaar op ’n manuskrip te lewer of redes vir die afkeuring daarvan te verstrek nie.
 11. Skrywers moet asseblief nie ’n manuskrip aan ’n ander uitgewery voorlê terwyl dit by LAPA onder oorweging is nie.
 12. Neem kennis dat LAPA nie manuskripte terugpos aan skrywers nie.
 13. Skrywers hoef nie finale foto’s of illustrasies te voorsien nie. Die uitgewery sal self ’n fotograaf of illustreerder aanwys en vergoed indien ’n manuskrip vir publikasie aanvaar word. Indien illustrasies of foto's deel van die manuskrip vorm, moet afdrukke of grafiese voorbeelde daarvan saam met die manuskrip voorsien word.
 14. LAPA aanvaar geen aanspreeklikheid vir materiaal of artikels wat verlore gaan nie. Dit is dus raadsaam om nooit oorspronklike grafiese materiaal of artikels by ’n voorlegging in te sluit nie.

HANDWERKBOEKE

 1. ’n Volledige inhoudsopgawe van die beoogde items moet voorsien word.
 2. Foto’s en beskrywings van ten minste vyf finale projekte, verteenwoordigend van verskillende afdelings in die boek, moet ingesluit word.
 3. Die uitgewer kan nie verantwoordelik gehou word vir enige kostes aangegaan in die maak van die artikels vir voorlegging nie.
 4. Stuur jou manuskrip aan leefstyl@lapa.co.za
 5. Indien jy nie jou manuskrip kan epos nie kan jy dit pos aan: Posbus 123, Pretoria, 0001 of koerier dit na Growthpoint Business Park, Tonettistraat 162, Halfweghuis x7, Midrand, 1685.
 6. LAPA sal ontvangs van jou manuskrip erken.
 7. Omdat LAPA baie manuskripte ontvang, kan dit tot ses maande neem om ’n keuring af te handel en oor publikasie te besluit.
 8. Uitgewers is onder geen verpligting om kommentaar op ’n manuskrip te lewer of redes vir die afkeuring daarvan te verstrek nie.
 9. Skrywers moet asseblief nie ’n manuskrip aan ’n ander uitgewery voorlê terwyl dit by LAPA onder oorweging is nie.
 10. Neem kennis dat LAPA nie manuskripte terugpos aan skrywers nie.
 11. Skrywers hoef nie finale foto’s of illustrasies te voorsien nie. Die uitgewery sal self ’n fotograaf of illustreerder aanwys en vergoed indien ’n manuskrip vir publikasie aanvaar word. Indien illustrasies of foto's deel van die manuskrip vorm, moet afdrukke of grafiese voorbeelde daarvan saam met die manuskrip voorsien word.
 12. LAPA aanvaar geen aanspreeklikheid vir materiaal of artikels wat verlore gaan nie. Dit is dus raadsaam om nooit oorspronklike grafiese materiaal of artikels by ’n voorlegging in te sluit nie.